اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۸۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۳۶۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۴۱۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۹۸۰۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ فراهانی ، طبقه اول پلاک۶

بازرگانی آس استیل

تلفن

  • ۳۳۹۱۳۸۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۱۳۶۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۹۴۱۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۶۷۹۸۰۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ فراهانی ، طبقه اول پلاک۶