اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۶۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۴۱۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۹۸۰۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ فراهانی ، طبقه اول پلاک۶

بازرگانی آس استیل

تلفن

    • ۳۳۹۱۳۶۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۹۴۱۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۶۷۹۸۰۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ فراهانی ، طبقه اول پلاک۶