اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۶۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۴۱۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۹۸۰۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ فراهانی ، طبقه اول پلاک۶


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی آس استیل

۱۳:۲۷:۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

محصولات جدید بازرگانی آس استیل


اتصالات کربن استیل ساکت

اتصالات کربن استیل ساکت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فولادی ساکت

اتصالات فولادی ساکت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی الفا استیل

شیر توپی الفا استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات کلاس 3000 استیل

اتصالات کلاس 3000 استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت شیر توپی الفا

لیست قیمت شیر توپی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات کلاس 3000 کربن استیل

اتصالات کلاس 3000 کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات کلاس 3000 فولادی

اتصالات کلاس 3000 فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی فولادی

سه راهی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
صافی فولادی استیل و فلنجدار استیل

صافی فولادی استیل و فلنجدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه فولادی سه راه استیل

سه راه فولادی سه راه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر توپی آلفا

تولید کننده شیر توپی آلفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
صافی استیل فولادی ، عامل فروش

صافی استیل فولادی ، عامل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر الفا استیل

شیر الفا استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی الفا فولادی

شیر توپی الفا فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی الفا کربن استیل

شیر توپی الفا کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو کربن استیل

بال ولو کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار فولادی

شیر خودکار فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گلوب ولو کربن استیل

گلوب ولو کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گلوب ولو فولادی

گلوب ولو فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی

شیر فلکه کشویی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی کربن استیل

شیر فلکه کشویی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو فولادی

گیت ولو فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو کربن استیل

گیت ولو کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی کربن استیل

شیر گازی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر بین فلنجی الفا

شیر بین فلنجی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع شیر

لوله صنایع شیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع غذایی استیل زانو استیل آس استیل

لوله صنایع غذایی استیل زانو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی الفا

شیر گازی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی الفا کلاس 800 فولادی

شیر گازی الفا کلاس 800 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیچ و مهره استیل -تبدیل استیل زانو

پیچ و مهره استیل -تبدیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیج و مهره کربن استیل

پیج و مهره کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر بین فلنجی کربن استیل

شیر بین فلنجی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار بین فلنجی کربن استیل

شیر خودکار بین فلنجی کربن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل کربن استیل

تبدیل کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل فولادی

تبدیل فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رینگ و گسکت فولادی

رینگ و گسکت فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانوی کربن استیل

زانوی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانوی فولادی

زانوی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی کربن استیل

شیر توپی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استاد بولت فولادی

استاد بولت فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی فولادی

شیر توپی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کپ فولادی

کپ فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی 3 تکه کربن استیل

شیر گازی 3 تکه کربن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کفرینگ فولادی

کفرینگ فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی الفا کلاس 800

شیر گازی الفا کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی الفا کلاس 800 استیل

شیر گازی الفا کلاس 800 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید فلنج فولادی

خرید فلنج فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی سه تکه فولادی

شیر گازی سه تکه فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی الفا

شیر توپی الفا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات صنعتی کربن استیل

شیرالات صنعتی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0